Skip to main content
Indicador de distribució de la renda S80/S20 amb i sense lloguer imputat Catalunya. 2017
Amb lloguer imputat Sense lloguer imputat
Metropolità 5,1 5,9
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 4,5 5,4
Barcelona 4,5 4,9
AMB sense Barcelona 4,5 5,7
Metropolità sense AMB 5,7 6,6
Àmbits no metropolitans 4,6 4,9
Catalunya 5,0 5,7
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Cells: All

Select a category to see the time series.

Available tables [+]