Skip to main content

Despesa mitjana per llar. Per ocupació del sustentador principal. (CCO-2011)

Despesa mitjana per llar per grans grups. Per ocupació del sustentador principal (CCO-2011) Catalunya. 2019
Béns de primera necessitat
Alimentació Vestit i calçat Habitatge, aigua electricitat i altres combustibles Mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents Total Resta de béns i serveis Total
Directius administració i empresa 6.209 2.468 15.386 2.860 26.924 25.339 52.263
Tècnics i professionals científics, intel.lectual 5.347 2.002 13.423 2.076 22.849 20.739 43.588
Tècnics i professionals de suport 4.318 1.501 11.689 1.278 18.785 16.889 35.674
Empleats administratius 4.562 1.341 11.652 1.474 19.029 13.447 32.476
Treballadors serveis restauració, personal, comerç 4.120 1.181 10.164 1.067 16.532 12.600 29.132
Treballadors qualificats, agraris i pesquers 4.816 815 8.906 783 15.320 10.527 25.847
Treballadors manufactures, construcció i mineria 4.600 1.215 9.359 1.123 16.298 12.393 28.691
Operadors d'instal.lacions i maquinària 4.676 1.147 9.525 988 16.336 13.470 29.806
Treballadors no qualificats 3.484 973 7.777 696 12.930 8.444 21.374
Altres casos .. .. .. .. .. .. ..
No ha treballat mai 2.946 553 9.673 894 14.066 5.375 19.440
Total 4.577 1.405 10.865 1.359 18.205 14.711 32.916
Unitats: Euros corrents.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.