Skip to main content

Despesa mitjana per llar. Per s. professional i t. de contracte del sustentador principal

Despesa mitjana per llar per grans grups. Per situació professional i tipus de contracte del sustentador principal Catalunya. 2019
Béns de primera necessitat
Alimentació Vestit i calçat Habitatge, aigua electricitat i altres combustibles Mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents Total Resta de béns i serveis Total
Assalariat/ada 4.739 1.697 10.520 1.422 18.378 17.517 35.895
Indefinit 4.917 1.783 10.739 1.473 18.912 18.134 37.046
Eventual o temporal 3.576 1.129 9.081 1.088 14.874 13.471 28.345
Altres .. .. .. .. .. .. ..
Empresari/ària o autònom/a sense assalariat 4.699 1.655 10.753 1.094 18.201 16.264 34.465
Empresari/ària o autònom/a amb assalariats 5.146 2.205 13.396 2.277 23.024 24.209 47.232
Altres situacions .. .. .. .. .. .. ..
No està ocupat 4.298 873 11.229 1.262 17.662 9.704 27.366
No consta .. .. .. .. .. .. ..
Total 4.577 1.405 10.865 1.359 18.205 14.711 32.916
Unitats: Euros corrents.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.