Skip to main content

Despesa total anual de les llars. Despesa monetària i no monetària

Despesa total anual de les llars. Despesa monetària i no monetària Catalunya. 2019
Despesa total (milions d'euros) Percentatge
Despesa monetària 80.281,3 79,5
Despesa no monetària 20.688,5 20,5
Total 100.969,9 100
Unitats: Euros corrents.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series.