Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a disability. By age groups and disability groups

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per grups d'edat i grups de discapacitat Catalunya. 1999
6-44 45-64 Total
Veure-hi 23.711 26.457 50.168
Sentir-hi 16.186 32.616 48.801
Comunicar-se 29.057 10.331 39.388
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 25.478 11.367 36.846
Desplaçar-se 18.896 45.914 64.809
Utilitzar braços i mans 21.226 43.147 64.373
Desplaçar-se fora de la llar 48.401 61.979 110.381
Tenir cura de si mateix 16.317 14.491 30.807
Realitzar les tasques de la llar 39.124 37.476 76.600
Relacionar-se amb altres persones 26.895 11.358 38.254
Total 93.221 131.738 224.960
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de discapacitat.

Available tables [+]