Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a disability. Men. By age groups and disability groups

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat Catalunya. 1999
6-44 45-64 Total
Veure-hi 13.662 12.659 26.320
Sentir-hi 9.440 15.709 25.148
Comunicar-se 19.516 4.925 24.440
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 16.432 5.189 21.621
Desplaçar-se 11.122 20.370 31.493
Utilitzar braços i mans 12.102 14.814 26.915
Desplaçar-se fora de la llar 30.630 29.860 60.491
Tenir cura de si mateix 10.210 6.624 16.834
Realitzar les tasques de la llar 21.787 10.205 31.992
Relacionar-se amb altres persones 18.389 4.126 22.514
Total 56.084 56.530 112.613
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de discapacitat.

Available tables [+]