Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a disability. Women. By age groups and disability groups

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Dones. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Dones. Per grups d'edat i grups de discapacitat Catalunya. 1999
6-44 45-64 Total
Veure-hi 10.049 13.798 23.848
Sentir-hi 6.746 16.907 23.653
Comunicar-se 9.541 5.405 14.947
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 9.048 6.178 15.226
Desplaçar-se 7.773 25.543 33.316
Utilitzar braços i mans 9.126 28.333 37.458
Desplaçar-se fora de la llar 17.772 32.118 49.890
Tenir cura de si mateix 6.106 7.866 13.973
Realitzar les tasques de la llar 17.338 27.270 44.608
Relacionar-se amb altres persones 8.507 7.232 15.740
Total 37.138 75.210 112.347
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de discapacitat.

Available tables [+]