Skip to main content

Population aged 6 to 64 years with a disability. Men. By age and disability groups

Taxa de població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Taxa de població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat Catalunya. 1999
6-44 45-64 Total
Veure-hi 8,2 17,9 11,1
Sentir-hi 5,7 22,2 10,6
Comunicar-se 11,8 7,0 10,3
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 9,9 7,3 9,1
Desplaçar-se 6,7 28,8 13,3
Utilitzar braços i mans 7,3 21,0 11,4
Desplaçar-se fora de la llar 18,5 42,3 25,6
Tenir cura de si mateix 6,2 9,4 7,1
Realitzar les tasques de la llar 13,1 14,4 13,5
Relacionar-se amb altres persones 11,1 5,8 9,5
Total 33,8 80,0 47,6
Unitats: Tant per mil.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de discapacitat.

Available tables [+]