Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a disability. By sex, age groups and province

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe, grups d'edat i província
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe, grups d'edat i província Catalunya. 1999
Homes Dones Total
6-44 45-64 total 6-44 45-64 total 6-44 45-64 total
Barcelona 43.185 43.937 87.122 28.397 58.684 87.081 71.582 102.621 174.203
Girona 3.740 3.970 7.710 2.380 5.348 7.728 6.120 9.318 15.438
Lleida 2.833 4.034 6.866 2.032 3.862 5.895 4.865 7.896 12.761
Tarragona 6.326 4.589 10.915 4.328 7.315 11.643 10.654 11.904 22.558
Catalunya 56.083 56.530 112.613 37.138 75.209 112.347 93.222 131.739 224.960
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]