Skip to main content

Population of 6 to 64 years with disability. Men. By number of disabilities and province

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat i taxa. Homes. Per nombre de discapacitats i província
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat i taxa. Homes. Per nombre de discapacitats i província Catalunya. 1999
Una Dues Més de dues Total Taxa (‰)
Barcelona 20.874 14.480 51.768 87.122 48,5
Girona 2.038 1.383 4.289 7.710 37,0
Lleida 2.713 1.759 2.394 6.866 51,8
Tarragona 2.508 2.760 5.647 10.915 47,7
Total 28.133 20.382 64.099 112.613 47,6
Font: Idescat.

Available tables [+]