Skip to main content

Population of 10 to 64 years with a disability. By sex and level of completed studies

Població de 10 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i nivell d'estudis acabats
Catalonia
1999
Població de 10 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i nivell d'estudis acabats Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Analfabets o sense estudis 27.304 28.284 55.589
Primaris i secundaris de primer cicle 63.520 64.439 127.959
Secundaris de segon cicle i superiors 14.197 10.483 24.680
Professionals superiors i universitaris 4.316 5.430 9.746
Total 109.337 108.636 217.973
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]