Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a disability. By sex and level of completed studies of main supporter

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i nivell d'estudis acabats del sustentador principal
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i nivell d'estudis acabats del sustentador principal Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Analfabets o sense estudis 22.260 21.441 43.701
Primaris i secundaris de primer cicle 70.093 67.998 138.091
Secundaris de segon cicle i superiors 12.433 9.395 21.827
Professionals superiors i universitaris 7.827 13.513 21.340
Total 112.613 112.347 224.960
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]