Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. Men. By age groups and disability groups

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat Catalunya. 1999
65- 69 70-74 75-79 80-84 85 i més Total
Veure-hi 8.225 9.454 9.309 7.662 7.149 41.799
Sentir-hi 9.927 8.995 13.573 6.741 8.859 48.095
Comunicar-se 1.779 2.762 4.277 1.729 2.198 12.744
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 2.264 3.566 4.606 2.901 3.222 16.557
Desplaçar-se 5.964 6.906 9.326 6.013 6.602 34.811
Utilitzar braços i mans 5.585 6.500 8.876 5.105 4.930 30.996
Desplaçar-se fora de la llar 12.458 13.369 14.263 10.901 11.901 62.893
Tenir cura de si mateix 2.226 6.080 6.034 5.707 7.545 27.592
Realitzar les tasques de la llar 4.365 5.693 8.195 6.885 9.844 34.983
Relacionar-se amb altres persones 2.620 4.045 5.189 3.054 3.222 18.130
Total 26.349 24.851 30.724 18.257 19.048 119.229
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de discapacitat.

Available tables [+]