Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. Women. By age groups and disability groups

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Dones. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Dones. Per grups d'edat i grups de discapacitat Catalunya. 1999
65- 69 70-74 75-79 80-84 85 i més Total
Veure-hi 13.298 17.219 18.527 12.742 13.167 74.952
Sentir-hi 8.535 10.630 13.161 16.581 15.428 64.335
Comunicar-se 1.711 1.813 6.269 5.207 9.092 24.092
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 3.670 2.568 11.331 8.160 13.783 39.512
Desplaçar-se 14.754 15.480 21.194 16.578 20.611 88.618
Utilitzar braços i mans 9.863 9.744 15.178 13.291 17.129 65.205
Desplaçar-se fora de la llar 20.143 25.757 34.467 29.878 39.383 149.628
Tenir cura de si mateix 2.746 4.933 9.827 11.574 24.674 53.754
Realitzar les tasques de la llar 14.726 19.566 27.868 27.113 37.050 126.322
Relacionar-se amb altres persones 3.524 2.511 10.447 8.444 14.005 38.931
Total 37.233 44.181 51.231 41.874 45.804 220.324
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de discapacitat.

Available tables [+]