Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. Men. By number and type of disability

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per nombre i tipus de discapacitat
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per nombre i tipus de discapacitat Catalunya. 1999
Només una A més, una d'un altre tipus A més, dues o més d'un altre tipus Total
Percebre qualsevol imatge 0 0 2.538 2.538
Tasques visuals de conjunt 1.903 4.636 13.785 20.324
Tasques visuals de detall 3.201 5.766 15.645 24.612
Altres problemes de visió 3.624 2.080 9.014 14.718
Rebre qualsevol so 636 1.711 1.911 4.258
Audició de sons forts 1.141 3.369 5.213 9.724
Escoltar la parla 18.348 8.242 15.560 42.150
Comunicar-se a través de la parla 287 112 4.559 4.959
Comunicar-se a través de llenguatges alternatius 0 0 1.331 1.331
Comunicar-se a través de gestos no signats 0 0 1.511 1.511
Comunicar-se a través de la lectoescriptura convencional 0 0 10.512 10.512
Reconèixer persones i objectes i orientar-se 0 0 7.868 7.868
Recordar informacions i episodis 0 0 15.583 15.583
Entendre i executar ordres i/o tasques senzilles 0 0 6.281 6.281
Entendre i executar ordres i/o tasques complexes 0 0 9.521 9.521
Canviar i mantenir les posicions del cos 0 1.273 17.724 18.997
Llevar-se, anar-se'n a dormir 1.396 2.460 26.109 29.965
Desplaçar-se dins de la llar 0 0 20.041 20.041
Traslladar objectes no gaire pesants 928 1.109 21.632 23.668
Utilitzar utensilis i eines 0 888 20.146 21.034
Manipular objectes petits amb les mans i els dits 0 1.138 19.695 20.833
Deambular sense mitjà de transport 1.255 4.700 41.522 47.478
Desplaçar-se en transport públic 659 3.330 48.872 52.861
Conduir vehicle propi 0 1.662 17.996 19.657
Rentar-se sol: netejar-se i tenir cura de si mateix 102 0 23.961 24.064
Controlar les seves necessitats i utilitzar sol el servei 0 0 14.437 14.437
Vestir-se i desvestir-se i compondre's 0 220 22.741 22.961
Menjar i beure 0 61 8.955 9.016
Compres i control dels subministraments i serveis 0 0 32.869 32.869
Tenir cura dels àpats 0 0 24.254 24.254
Neteja i cura de la roba 0 297 24.395 24.693
Neteja i manteniment de la casa 0 666 25.149 25.814
Tenir cura del benestar de la resta de la família 0 0 22.487 22.487
Mantenir relacions d'afecte amb familiars 0 0 5.357 5.357
Fer nous amics i mantenir l'amistat 0 0 11.914 11.914
Relacionar-se amb companys, caps... 0 0 17.834 17.834
Total 33.481 21.860 63.888 119.229
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de discapacitat.

Available tables [+]