Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. Women. By level of completed studies and disability groups

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Dones. Per nivell d'estudis acabats i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Dones. Per nivell d'estudis acabats i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Analfabets o sense estudis Primaris i secundaris de primer cicle Secundaris de segon cicle i superiors Total
Veure-hi 41.235 30.961 2.756 74.952
Sentir-hi 33.482 29.317 1.536 64.335
Comunicar-se 11.869 11.164 1.061 24.092
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 22.047 15.395 2.071 39.512
Desplaçar-se 42.921 42.028 3.669 88.618
Utilitzar braços i mans 32.385 31.115 1.705 65.205
Desplaçar-se fora de la llar 74.303 68.777 6.547 149.628
Tenir cura de si mateix 27.993 24.407 1.355 53.754
Realitzar les tasques de la llar 62.144 58.520 5.658 126.322
Relacionar-se amb altres persones 21.230 15.630 2.071 38.931
Total 105.340 106.911 8.073 220.324
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de discapacitat.

Available tables [+]