Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. By sex and level of completed studies of main supporter

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per sexe i nivell d'estudis acabats del sustentador principal
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per sexe i nivell d'estudis acabats del sustentador principal Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Analfabets o sense estudis 37.042 74.800 111.842
Primaris i secundaris de primer cicle 65.642 114.020 179.662
Secundaris de segon cicle i superiors 7.554 16.890 24.444
Professionals superiors i universitaris 8.991 14.613 23.604
Total 119.229 220.324 339.553
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]