Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. By relation with activity of main supporter and sex

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per relació amb l'activitat del sustentador principal i sexe
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per relació amb l'activitat del sustentador principal i sexe Catalunya. 1999
Actius
ocupats aturats total Inactius Total
Homes 10.480 1.289 11.769 107.460 119.229
Dones 46.182 4.438 50.620 169.704 220.324
Total 56.662 5.727 62.389 277.164 339.553
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]