Skip to main content

Percentage of population of 6 to 64 years with a disability by daily activities. By sex and province

Percentatge de població de 6 a 64 anys amb discapacitat per a les activitats diàries sobre el total de població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i província
Catalonia
1999
Percentatge de població de 6 a 64 anys amb discapacitat per a les activitats diàries sobre el total de població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i província Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Barcelona 54,1 60,8 57,5
Girona 61,2 65,5 63,3
Lleida 45,5 55,3 50,0
Tarragona 52,2 58,1 55,3
Total 53,9 60,6 57,2
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Nota: Les activitats de la vida diària considerades són: canvis de les posicions del cos, llevar-se, anar-se'n a dormir, desplaçar-se dins de la llar, deambular sense mitjà de transport, rentar-se i controlar les necessitats, vestir-se, menjar i beure, tenir cura de les compres, dels menjars, de la neteja i planxar la roba, de la neteja i manteniment de la casa i del benestar dels membres de la llar.

Available tables [+]