Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a severe or total disability by daily activities. By sex and province

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total per a les activitats diàries. Per sexe i província
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total per a les activitats diàries. Per sexe i província Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Barcelona 28.826 26.252 55.078
Girona 3.569 3.745 7.314
Lleida 1.541 1.821 3.362
Tarragona 3.472 4.160 7.631
Total 37.407 35.978 73.385
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total. Les activitats de la vida diària considerades són: canvis de les posicions del cos, llevar-se, anar-se'n a dormir, desplaçar-se dins de la llar, deambular sense mitjà de transport, rentar-se i controlar les necessitats, vestir-se, menjar i beure, tenir cura de les compres, dels menjars, de la neteja i planxar la roba, de la neteja i manteniment de la casa i del benestar dels membres de la llar.

Available tables [+]