Skip to main content

Disabilities of the population of 6 to 64 years. Men. By perceived degree of severity and disability groups

Discapacitats de la població de 6 a 64 anys. Homes. Per grau de severitat percebut i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats de la població de 6 a 64 anys. Homes. Per grau de severitat percebut i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Lleu Moderat Sever Total No consta Total
Veure-hi 0 16.187 15.695 5.120 1.970 38.972
Sentir-hi 133 17.694 5.254 4.471 2.382 29.934
Comunicar-se 0 6.970 10.575 15.009 0 32.554
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 0 12.499 18.146 9.067 444 40.157
Desplaçar-se 1.060 30.335 24.240 4.164 2.139 61.937
Utilitzar braços i mans 0 21.015 22.855 7.876 2.065 53.811
Desplaçar-se fora de la llar 3.165 38.777 31.753 38.132 2.741 114.568
Tenir cura de si mateix 0 13.231 11.823 12.551 0 37.606
Realitzar les tasques de la llar 0 16.902 29.389 55.790 858 102.938
Relacionar-se amb altres persones 0 10.169 17.447 18.468 0 46.084
Total 4.358 183.780 187.177 170.647 12.599 558.561
Unitats: Milers.
Font: Idescat.
Nota: El grau de severitat és la dificultat per realitzar l'activitat amb ajuda, en el cas que la rebi.

Available tables [+]