Skip to main content

Disabilities of the population of 6 to 64 years. Women. By perceived degree of severity and disability groups

Discapacitats de la població de 6 a 64 anys. Dones. Per grau de severitat percebut i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats de la població de 6 a 64 anys. Dones. Per grau de severitat percebut i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Lleu Moderat Sever Total No consta Total
Veure-hi 0 15.664 11.415 4.117 2.585 33.782
Sentir-hi 1.391 16.058 5.813 2.500 923 26.684
Comunicar-se 0 8.444 5.478 5.724 0 19.646
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 0 15.084 7.766 5.249 0 28.099
Desplaçar-se 246 34.659 23.296 4.870 2.956 66.027
Utilitzar braços i mans 570 32.092 25.632 10.724 2.892 71.910
Desplaçar-se fora de la llar 930 35.487 35.902 27.655 3.750 103.724
Tenir cura de si mateix 246 11.293 13.205 6.144 182 31.071
Realitzar les tasques de la llar 115 32.960 47.819 33.193 3.119 117.207
Relacionar-se amb altres persones 299 7.997 6.907 13.766 273 29.243
Total 3.798 209.739 183.234 113.941 16.680 527.392
Unitats: Milers.
Font: Idescat.
Nota: El grau de severitat és la dificultat per realitzar l'activitat amb ajuda, en el cas que la rebi.

Available tables [+]