Skip to main content

Disabilities perceived by the population of 6 to 64 years. By forecast of evolution and disability groups

Discapacitats percebudes per la població de 6 a 64 anys. Per pronòstic evolutiu i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats percebudes per la població de 6 a 64 anys. Per pronòstic evolutiu i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Recuperable Millorable amb restriccions Estable Pot empitjorar No es pot determinar No consta Total
Veure-hi 1.374 1.860 24.954 30.823 9.187 4.556 72.754
Sentir-hi 413 1.362 23.618 21.959 5.960 3.305 56.618
Comunicar-se 2.686 4.192 28.892 8.563 7.868 0 52.200
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 1.730 4.275 34.393 18.114 9.300 444 68.256
Desplaçar-se 870 5.623 29.673 77.623 9.081 5.095 127.964
Utilitzar braços i mans 1.309 7.291 43.258 58.635 10.270 4.957 125.721
Desplaçar-se fora de la llar 4.576 10.561 84.299 89.158 23.144 6.555 218.292
Tenir cura de si mateix 1.370 3.400 24.615 33.249 5.861 182 68.677
Realitzar les tasques de la llar 2.912 12.101 86.052 88.386 26.718 3.976 220.145
Relacionar-se amb altres persones 2.963 7.163 30.055 18.652 12.976 3.518 75.327
Total 20.203 57.828 409.808 445.163 120.364 32.589 1.085.954
Unitats: Milers.
Font: Idescat.

Available tables [+]