Skip to main content

Disabilities perceived by the population of 6 to 64 years. Men. By forecast of evolution and disability groups

Discapacitats percebudes per la població de 6 a 64 anys. Homes. Per pronòstic evolutiu i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats percebudes per la població de 6 a 64 anys. Homes. Per pronòstic evolutiu i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Recuperable Millorable amb restriccions Estable Pot empitjorar No es pot determinar No consta Total
Veure-hi 185 1.194 14.250 17.066 4.307 1.970 38.972
Sentir-hi 0 1.000 11.319 12.673 2.560 2.382 29.934
Comunicar-se 1.066 2.438 18.906 6.740 3.404 0 32.554
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 373 2.987 20.621 10.556 5.176 444 40.157
Desplaçar-se 870 3.497 18.178 33.036 4.218 2.139 61.937
Utilitzar braços i mans 315 3.271 25.512 17.709 4.938 2.065 53.811
Desplaçar-se fora de la llar 2.534 6.273 50.111 42.205 10.641 2.806 114.568
Tenir cura de si mateix 564 2.183 18.356 11.738 4.765 0 37.606
Realitzar les tasques de la llar 373 5.274 52.403 29.628 14.402 858 102.938
Relacionar-se amb altres persones 413 5.348 19.236 11.639 7.910 1.537 46.084
Total 6.692 33.467 248.892 192.990 62.319 14.202 558.561
Unitats: Milers.
Font: Idescat.

Available tables [+]