Skip to main content

Disabilities perceived by the population of 6 to 64 years. Women. By forecast of evolution and disability groups

Discapacitats percebudes per la població de 6 a 64 anys. Dones. Per pronòstic evolutiu i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats percebudes per la població de 6 a 64 anys. Dones. Per pronòstic evolutiu i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Recuperable Millorable amb restriccions Estable Pot empitjorar No es pot determinar No consta Total
Veure-hi 1.189 666 10.704 13.757 4.880 2.585 33.782
Sentir-hi 413 362 12.300 9.286 3.400 923 26.684
Comunicar-se 1.620 1.754 9.985 1.823 4.464 0 19.646
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 1.357 1.288 13.772 7.558 4.124 0 28.099
Desplaçar-se 0 2.126 11.495 44.588 4.863 2.956 66.027
Utilitzar braços i mans 994 4.020 17.746 40.926 5.332 2.892 71.910
Desplaçar-se fora de la llar 2.042 4.288 34.188 46.953 12.503 3.750 103.724
Tenir cura de si mateix 806 1.217 6.260 21.511 1.096 182 31.071
Realitzar les tasques de la llar 2.539 6.827 33.648 58.758 12.316 3.119 117.207
Relacionar-se amb altres persones 2.550 1.815 10.819 7.013 5.065 1.980 29.243
Total 13.511 24.361 160.916 252.173 58.044 18.387 527.392
Unitats: Milers.
Font: Idescat.

Available tables [+]