Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a severe or total disability. By age groups and sex

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total. Per grups d'edat i sexe
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total. Per grups d'edat i sexe Catalunya. 1999
6-44 45-64 Total
Homes 32.177 36.430 68.607
Dones 37.027 19.946 56.973
Total 69.204 56.376 125.579
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]