Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a severe or total disability. By sex and disability groups

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total. Per sexe i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total. Per sexe i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Veure-hi 17.872 13.824 31.696
Sentir-hi 11.301 10.965 22.266
Comunicar-se 21.904 13.008 34.913
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 20.496 14.775 35.271
Desplaçar-se 21.623 15.907 37.530
Utilitzar braços i mans 17.175 22.043 39.219
Desplaçar-se fora de la llar 46.324 38.117 84.441
Tenir cura de si mateix 13.566 11.131 24.697
Realitzar les tasques de la llar 28.392 31.960 60.351
Relacionar-se amb altres persones 19.931 13.693 33.624
Total 68.607 56.973 125.579
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar a més d'una categoria de discapacitat. Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]