Skip to main content

Percentage of population of 6 to 64 years with a severe or total disability. By sex and disability groups

Percentatge de població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total sobre el total de persones de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Percentatge de població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total sobre el total de persones de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Veure-hi 67,9 58,0 63,2
Sentir-hi 44,9 46,4 45,6
Comunicar-se 89,6 87,0 88,6
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 94,8 97,0 95,7
Desplaçar-se 68,7 47,7 57,9
Utilitzar braços i mans 63,8 58,8 60,9
Desplaçar-se fora de la llar 76,6 76,4 76,5
Tenir cura de si mateix 80,6 79,7 80,2
Realitzar les tasques de la llar 88,7 71,6 78,8
Relacionar-se amb altres persones 88,5 87,0 87,9
Total 60,9 50,7 55,8
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar a més d'una categoria de discapacitat. Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]