Skip to main content

Disabilities perceived as severe or total by the population of 6 to 64 years. By age groups and disability groups

Discapacitats percebudes severes o totals per la població de 6 a 64 anys. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats percebudes severes o totals per la població de 6 a 64 anys. Per grups d'edat i grups de discapacitat Catalunya. 1999
6-44 45-64 Total
Veure-hi 19.949 16.397 36.346
Sentir-hi 6.029 12.009 18.038
Comunicar-se 29.562 7.224 36.786
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 32.722 7.506 40.228
Desplaçar-se 19.898 36.671 56.569
Utilitzar braços i mans 29.191 37.896 67.086
Desplaçar-se fora de la llar 65.855 67.588 133.442
Tenir cura de si mateix 27.568 16.155 43.723
Realitzar les tasques de la llar 100.990 65.201 166.191
Relacionar-se amb altres persones 38.863 17.725 56.588
Total 370.628 284.371 654.999
Unitats: Milers.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]