Skip to main content

Disabilities perceived as severe or total by the population of 6 to 64 years. Men. By age groups and disability groups

Discapacitats percebudes severes o totals per la població de 6 a 64 anys. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats percebudes severes o totals per la població de 6 a 64 anys. Homes. Per grups d'edat i grups de discapacitat Catalunya. 1999
6-44 45-64 Total
Veure-hi 12.524 8.290 20.815
Sentir-hi 4.318 5.407 9.725
Comunicar-se 20.866 4.719 25.585
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 21.653 5.560 27.213
Desplaçar-se 11.817 16.586 28.404
Utilitzar braços i mans 18.166 12.565 30.730
Desplaçar-se fora de la llar 40.784 29.102 69.885
Tenir cura de si mateix 18.325 6.050 24.374
Realitzar les tasques de la llar 65.049 20.129 85.179
Relacionar-se amb altres persones 28.325 7.590 35.915
Total 241.828 115.997 357.824
Unitats: Milers.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]