Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a severe or total disability. By sex and province

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total. Per sexe i província
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total. Per sexe i província Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Barcelona 53.096 42.242 95.338
Girona 4.920 5.365 10.285
Lleida 4.238 2.986 7.223
Tarragona 6.353 6.381 12.734
Total 68.607 56.973 125.579
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]