Skip to main content

Percentage of population of 6 to 64 years with a severe or total disability. By sex and province

Percentatge de població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total sobre el total de persones de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i província
Catalonia
1999
Percentatge de població de 6 a 64 anys amb discapacitat severa o total sobre el total de persones de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe i província Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Barcelona 60,9 48,5 54,7
Girona 63,8 69,4 66,6
Lleida 61,7 50,7 56,6
Tarragona 58,2 54,8 56,5
Total 60,9 50,7 55,8
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]