Skip to main content

Disabilities perceived by the population of 65 years and above. By degree of severity and disability groups

Discapacitats de la població de 65 anys i més. Per grau de severitat percebut i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats de la població de 65 anys i més. Per grau de severitat percebut i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Lleu Moderat Sever Total No consta Total
Veure-hi 0 81.423 66.029 18.967 8.892 175.311
Sentir-hi 5.662 75.577 27.774 15.155 7.110 131.278
Comunicar-se 182 9.857 14.248 26.279 1.439 52.005
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 1.695 45.127 51.127 24.988 7.614 130.551
Desplaçar-se 935 93.726 104.609 26.742 16.873 242.885
Utilitzar braços i mans 1.948 60.987 66.634 48.726 16.327 194.621
Desplaçar-se fora de la llar 4.452 138.397 162.976 80.372 21.148 407.347
Tenir cura de si mateix 2.190 51.439 86.574 42.692 10.508 193.402
Realitzar les tasques de la llar 8.579 118.531 151.997 244.192 33.004 556.302
Relacionar-se amb altres persones 0 8.227 24.996 66.840 4.168 104.231
Total 25.643 683.291 756.964 594.952 127.083 2.187.932
Unitats: Milers.
Font: Idescat.

Available tables [+]