Skip to main content

Disabilities perceived by the population of 65 years and above. Women. By perceived degree of severity and disability groups

Discapacitats de la població de 65 anys i més. Dones. Per grau de severitat percebut i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats de la població de 65 anys i més. Dones. Per grau de severitat percebut i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Lleu Moderat Sever Total No consta Total
Veure-hi 0 51.457 45.437 12.072 4.153 113.119
Sentir-hi 3.692 43.438 14.057 9.325 4.635 75.146
Comunicar-se 182 6.236 9.359 17.098 818 33.693
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 1.527 27.900 41.547 13.734 6.590 91.297
Desplaçar-se 935 68.558 73.782 18.706 11.900 173.882
Utilitzar braços i mans 1.131 41.143 45.932 29.087 11.792 129.085
Desplaçar-se fora de la llar 4.013 96.488 121.576 50.208 15.065 287.351
Tenir cura de si mateix 1.919 32.380 56.988 27.982 3.656 122.925
Realitzar les tasques de la llar 8.126 100.486 117.791 179.772 20.010 426.186
Relacionar-se amb altres persones 0 7.050 15.099 44.704 2.272 69.126
Total 21.526 475.134 541.570 402.687 80.892 1.521.809
Unitats: Milers.
Font: Idescat.

Available tables [+]