Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. By perceived degree of severity and province

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per grau de severitat percebut i província
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per grau de severitat percebut i província Catalunya. 1999
Moderat Sever Total No consta Total
Barcelona 83.789 63.230 88.326 19.429 254.774
Girona 8.224 6.121 10.214 0 24.559
Lleida 11.272 9.725 8.853 109 29.959
Tarragona 11.625 6.353 11.309 974 30.260
Total 114.910 85.428 118.703 20.512 339.553
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]