Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. Men. By perceived degree of severity and province

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grau de severitat percebut i província
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grau de severitat percebut i província Catalunya. 1999
Moderat Sever Total No consta Total
Barcelona 33.782 20.611 27.209 6.269 87.872
Girona 2.903 2.548 3.537 0 8.988
Lleida 4.822 3.723 3.388 0 11.933
Tarragona 4.446 2.268 3.289 434 10.436
Total 45.954 29.149 37.423 6.703 119.229
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]