Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. Women. By perceived degree of severity and province

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Dones. Per grau de severitat percebut i província
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Dones. Per grau de severitat percebut i província Catalunya. 1999
Moderat Sever Total No consta Total
Barcelona 50.007 42.619 61.117 13.160 166.903
Girona 5.320 3.573 6.678 0 15.571
Lleida 6.450 6.002 5.465 109 18.026
Tarragona 7.179 4.085 8.020 540 19.824
Total 68.956 56.279 81.280 13.809 220.324
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]