Skip to main content

Population of 65 years and over with a severe or total disability. By sex and disability groups

Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Per sexe i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Per sexe i grups de discapacitat Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Veure-hi 23.925 52.729 76.654
Sentir-hi 22.831 35.467 58.298
Comunicar-se 12.123 22.062 34.185
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 15.972 36.103 52.076
Desplaçar-se 22.874 63.260 86.134
Utilitzar braços i mans 24.870 47.350 72.220
Desplaçar-se fora de la llar 47.196 111.250 158.446
Tenir cura de si mateix 22.888 47.959 70.847
Realitzar les tasques de la llar 29.441 102.380 131.821
Relacionar-se amb altres persones 17.498 36.718 54.216
Total 66.572 137.559 204.131
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar a més d'una categoria de discapacitat. Aquesta taula inclou les discapacitats de les persones classificades i només aquelles que siguin severes. Una discapacitat pot ser considerada "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]