Skip to main content

Severe or total disabilities perceived by the population of 65 years and above. Women. By age groups and disability groups

Discapacitats severes o totals percebudes per la població de 65 anys i més. Dones. Per grups d'edat i grups de discapacitat
Catalonia
1999
Discapacitats severes o totals percebudes per la població de 65 anys i més. Dones. Per grups d'edat i grups de discapacitat Catalunya. 1999
65-79 80 i més Total
Veure-hi 35.411 22.098 57.509
Sentir-hi 10.852 12.529 23.381
Comunicar-se 12.225 14.233 26.457
Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 23.937 31.343 55.281
Desplaçar-se 43.862 48.627 92.488
Utilitzar braços i mans 32.120 42.899 75.019
Desplaçar-se fora de la llar 92.146 79.638 171.785
Tenir cura de si mateix 27.650 57.321 84.970
Realitzar les tasques de la llar 122.453 175.110 297.563
Relacionar-se amb altres persones 25.513 34.290 59.803
Total 426.170 518.086 944.257
Unitats: Milers.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]