Skip to main content

Population of 65 years and over with a severe or total disability. By sex and province

Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Per sexe i província
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Per sexe i província Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Barcelona 47.820 103.736 151.556
Girona 6.084 10.251 16.335
Lleida 7.111 11.467 18.578
Tarragona 5.557 12.105 17.662
Total 66.572 137.559 204.131
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]