Skip to main content

Population of 65 years and over with a severe or total disability. By province and number of disabilities

Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Per província i nombre de discapacitats
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Per província i nombre de discapacitats Catalunya. 1999
Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
Cap discapacitat severa 132.136 10.632 14.117 14.474 171.359
Una discapacitat severa 30.370 3.396 4.683 3.852 42.301
Dues discapacitats severes 23.826 1.468 3.363 2.873 31.530
Tres o més discapacitats severes 68.442 9.062 7.796 9.062 94.362
Cap discapacitat total 166.448 14.345 21.106 18.951 220.850
Una discapacitat total 28.141 1.607 2.330 2.520 34.598
Dues discapacitats totals 14.850 1.188 1.750 1.246 19.034
Tres o més discapacitats totals 45.336 7.420 4.774 7.543 65.073
Total 254.774 24.559 29.959 30.260 339.553
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]