Skip to main content

Population of 65 years and over with a severe or total disability. Women. By province and number of disabilities

Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Dones. Per província i nombre de discapacitats
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Dones. Per província i nombre de discapacitats Catalunya. 1999
Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
Cap discapacitat severa 79.758 7.059 7.850 9.152 103.819
Una discapacitat severa 19.193 2.317 2.841 2.378 26.729
Dues discapacitats severes 13.598 329 2.240 1.851 18.018
Tres o més discapacitats severes 54.354 5.867 5.095 6.443 71.759
Cap discapacitat total 105.786 8.893 12.561 11.804 139.044
Una discapacitat total 20.121 1.066 1.176 2.092 24.455
Dues discapacitats totals 8.883 887 996 859 11.625
Tres o més discapacitats totals 32.113 4.725 3.294 5.069 45.200
Total 166.903 15.571 18.026 19.824 220.324
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]