Skip to main content

Population of 6 to 64 years with a disability. By sex, age groups and disability groups

Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe, grups d'edat i grups de deficiència
Catalonia
1999
Població de 6 a 64 anys amb discapacitat. Per sexe, grups d'edat i grups de deficiència Catalunya. 1999
Homes Dones Total
6-44 45-64 total 6-44 45-64 total 6-44 45-64 total
Deficiències mentals 23.560 5.785 29.345 13.164 5.889 19.054 36.724 11.675 48.399
Deficiències visuals 11.043 10.147 21.189 8.688 11.574 20.263 19.732 21.721 41.452
Deficiències de l'oïda 8.397 13.103 21.499 5.937 16.305 22.241 14.333 29.407 43.741
Deficiències del llenguatge, la parla i la veu 1.226 358 1.584 129 106 236 1.355 464 1.819
Deficiències osteoarticulars 8.600 24.270 32.870 8.447 37.182 45.629 17.047 61.452 78.500
Deficiències del sistema nerviós 6.280 3.544 9.824 5.880 5.167 11.047 12.160 8.711 20.872
Deficiències viscerals 1.865 5.885 7.750 1.651 8.270 9.921 3.516 14.155 17.671
Altres deficiències 373 3.108 3.482 356 3.699 4.054 729 6.807 7.536
No consta 1.915 3.400 5.315 977 3.015 3.992 2.891 6.415 9.307
Total 56.084 56.530 112.613 37.138 75.210 112.347 93.221 131.738 224.960
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de deficiència.