Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. By age groups and disability groups

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per grups d'edat i grups de deficiència
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per grups d'edat i grups de deficiència Catalunya. 1999
65-69 70-74 75-79 80-84 85 i més Total
Deficiències mentals 5.654 5.150 9.315 5.587 8.628 34.334
Deficiències visuals 16.434 20.762 22.411 16.203 15.759 91.569
Deficiències de l'oïda 15.574 16.815 23.275 15.751 16.659 88.074
Deficiències del llenguatge, la parla i la veu 1.414 0 1.014 98 72 2.598
Deficiències osteoarticulars 26.285 26.482 28.853 20.595 19.411 121.626
Deficiències del sistema nerviós 4.538 5.330 6.671 2.412 4.024 22.975
Deficiències viscerals 8.052 7.846 9.273 3.844 3.898 32.913
Altres deficiències 5.097 8.191 16.181 16.154 28.021 73.645
No consta 4.163 4.119 4.535 4.668 3.027 20.512
Total 63.582 69.032 81.956 60.131 64.852 339.553
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de deficiència.