Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. Men. By age groups and disability groups

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de deficiència
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de deficiència Catalunya. 1999
65-69 70-74 75-79 80-84 85 i més Total
Deficiències mentals 1.892 2.746 3.181 2.169 2.140 12.128
Deficiències visuals 6.146 7.545 8.418 5.225 6.048 33.382
Deficiències de l'oïda 8.889 8.255 11.671 5.203 7.238 41.255
Deficiències del llenguatge, la parla i la veu 943 0 447 0 0 1.391
Deficiències osteoarticulars 7.549 6.990 8.354 5.059 5.697 33.648
Deficiències del sistema nerviós 1.875 2.613 4.265 1.032 1.646 11.431
Deficiències viscerals 4.603 1.919 2.665 1.410 954 11.552
Altres deficiències 1.061 2.094 4.303 3.849 6.097 17.402
No consta 1.415 1.461 1.245 1.706 877 6.703
Total 26.349 24.851 30.724 18.257 19.048 119.229
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de deficiència.