Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. Women. By age groups and disability groups

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de deficiència
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Homes. Per grups d'edat i grups de deficiència Catalunya. 1999
65-69 70-74 75-79 80-84 85 i més Total
Deficiències mentals 3.762 2.404 6.134 3.418 6.488 22.206
Deficiències visuals 10.287 13.218 13.992 10.978 9.711 58.187
Deficiències de l'oïda 6.685 8.560 11.603 10.548 9.421 46.818
Deficiències del llenguatge, la parla i la veu 471 0 566 98 72 1.207
Deficiències osteoarticulars 18.736 19.491 20.499 15.536 13.714 87.977
Deficiències del sistema nerviós 2.664 2.716 2.406 1.380 2.378 11.544
Deficiències viscerals 3.448 5.927 6.608 2.434 2.944 21.361
Altres deficiències 4.036 6.097 11.879 12.305 21.925 56.242
No consta 2.748 2.659 3.290 2.963 2.150 13.809
Total 37.233 44.181 51.231 41.874 45.804 220.324
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de deficiència.