Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. By level of completed studies and disability groups

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per nivell d'estudis acabats i grups de deficiència
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per nivell d'estudis acabats i grups de deficiència Catalunya. 1999
Analfbets o sense estudis Primaris i secundaris de primer cicle Secundaris de segon cicle i superiors Total
Deficiències mentals 15.902 16.709 1.722 34.334
Deficiències visuals 44.771 40.232 6.566 91.569
Deficiències de l'oïda 36.493 47.447 4.135 88.074
Deficiències del llenguatge, la parla i la veu 1.477 673 447 2.598
Deficiències osteoarticulars 56.919 59.059 5.648 121.626
Deficiències del sistema nerviós 8.411 12.304 2.259 22.975
Deficiències viscerals 14.661 16.584 1.667 32.913
Altres deficiències 36.896 33.179 3.569 73.645
No consta 8.837 10.598 1.077 20.512
Total 146.614 172.779 20.160 339.553
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una mateixa persona pot estar en més d'una categoria de deficiència.