Skip to main content

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per edat

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per edat. Ensenyaments no universitaris Catalunya. Curs 2018/2019
De 3 a 5 anys De 6 a 11 anys De 12 a 15 anys De 16 a 17 anys De 18 anys i més Total
Residents que estudien a Catalunya 211.425 476.820 311.445 124.505 103.495 1.227.695
Estudien al mateix municipi 193.515 432.145 260.810 86.675 47.320 1.020.465
Estudien a un altre municipi 17.910 44.675 50.635 37.830 56.175 207.230
No residents que estudien a Catalunya 25 55 100 180 955 1.315
No consta residència i estudien a Catalunya 80 2.050 1.805 435 495 4.865
Residents que estudien a fora de Catalunya .. .. .. .. .. ..
Llocs d'estudi localitzats (1) 211.525 478.930 313.355 125.120 104.945 1.233.880
Alumnes residents (2) 211.425 476.820 311.445 124.505 103.495 1.227.695
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Educació.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a Catalunya + No residents que estudien a Catalunya + No consta residència i estudien a Catalunya.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a Catalunya
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Geographical area: Catalonia

Options
Search by name