Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis M

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris Cervelló. Curs 2016-2017
Educació infantil 2n cicle Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior Total
Residents que estudien al municipi 189 481 233 0 0 0 903
No residents que estudien al municipi 12 37 15 0 0 0 64
No consta residència i estudien al municipi 0 0 0 0 0 0 0
Residents que estudien a fora del municipi 72 165 122 97 85 73 614
Llocs d'estudi localitzats (1) 201 518 248 0 0 0 967
Alumnes residents (2) 261 646 355 97 85 73 1.517
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta residència i estudien al municipi.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a fora del municipi.

Geographical area: Cervelló

Options
Search by name

Taules disponibles

You are here: