Skip to main content

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris té una periodicitat anual i s'obté a partir de l'explotació estadística dels fitxers de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

La població de referència són els alumnes matriculats en centres d'ensenyament universitaris localitzats a Catalunya. Per tant, no es té informació dels alumnes residents a Catalunya que estudien a fora de Catalunya.

La unitat d'anàlisi són els alumnes. La mobilitat s'obté a partir de la comparació entre el municipi de residència i el municipi d'estudi. Es quantifica el nombre d'alumnes segons si estudien al mateix municipi del domicili de residència o en un altre municipi; no es quantifiquen els desplaçaments que realitzen.

La periodicitat d'aquesta estadística és anual i el període de referència és el curs universitari. Així, el curs 2011/2012 analitza la informació de les matrícules dutes a terme al mes de setembre de 2011. La sèrie s'inicia amb dades del curs 2011/2012.

Els resultats s'analitzen segons el municipi de residència i el municipi on es cursen els estudis, i es difonen per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

En aplicació de criteris de protecció del secret estadístic, el mes d'octubre de 2019 s'ha fet una millora en la difusió de resultats, que comporta que aquests es presentin arrodonits a valors múltiples de 5. L'arrodoniment s'aplica a les dades a partir del curs 2017/2018, i també, retrospectivament, a les dades ja publicades dels cursos 2011/2012 a 2016/2017.

1. Font de les dades

Les dades dels estudiants universitaris provenen del registre de la matrícula del sistema UNEIX de la Secretaria d'Universitats i Recerca, que proporciona informació sobre la matrícula dels alumnes de 18 anys i més de les 12 universitats catalanes. Aquest registre inclou la informació de les universitats públiques i privades, de centres integrats i adscrits, i dels nivells educatius de cicles, graus i màsters amb titulacions homologades. Exclou, doncs, els nivells educatius de doctorat i les titulacions pròpies (no homologades). S'ofereixen dades classificades per lloc de residència, lloc d'estudi i sexe. No s'ofereixen dades de la UOC, perquè no és presencial. El domicili és l'adreça que consta en el registre administratiu de matrícules; per això en alguns casos pot tractar-se d'una adreça de conveniència familiar.

Les dades dels alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona del Campus de Sabadell de l'any 2011 s'han comptabilitzat a Cerdanyola del Vallès.

Pel que fa als programes de mobilitat amb l'estranger, no s'hi inclouen els alumnes matriculats en altres universitats d'arreu del món que cursen els estudis en una universitat catalana, ni tampoc els alumnes matriculats en una universitat catalana que estan fent una estada en una universitat de fora.

2. Definicions

Alumnes residents

Alumnes que resideixen en l'àmbit geogràfic seleccionat, tant si estudien en aquest àmbit geogràfic com si ho fan en un altre. En aquesta estadística només es tenen en compte els que estudien a Catalunya.

Llocs d'estudi localitzats

Places universitàries de l'àmbit geogràfic seleccionat on els alumnes estudien, tant si són residents o no de l'àmbit geogràfic.